Kliendi rahulolu

Kvaliteet

MƵistlik hind

Projektijuhtimine

Tavainimesel on üldjuhul raske orienteeruda ehitusfirmade, haljastusfirmade ja aiafirmade virvarris. Selleks, et Teie elu natuke lihtsamaks teha, pakume antud aladel projektijuhtimist.

Meie vastutame ja tagame kvaliteetset töövõtjad, kontrollime kvaliteeti ja kasutatud materjalide sobivust. Töövõtjatena kasutame enamjaolt firmasid, kellega on olnud varasemalt positiivsed partnerlussuhted, uute kontkaktide korral kontrollime tausta hoolikalt ja võtame vastutuse ka nende tehtud tööde eest.

Hetkel pakume projektijuhtimist vaid piirdeaedade, haljastuse ja unikivitöödele.